Ikonimaalauksen perusopetuksen opetussuunnitelma

Ikonimaalauksen perusopetuksen opetussuunnitelman on tehnyt  Suomen Ikonimaalarit ry:n asettama työryhmä vuosina 2005-2006. Opetussuunnitelman lähtökohtana on ollut opetushallituksen v. 2005 vahvistama taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet.

Opetussuunnitelman mukainen ikonimaalauksen perusopetus käsittää 500 oppituntia.  Perusopetus koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta.

Opetussuunnitelman tarkoituksena on luoda opiskeluun pitkäjänteisyyttä ja yhtenäistää ikonimaalauksen opetusta Suomessa. Opiskelija voi edetä opinnoissaan määrätietoisesti vaikka asuinpaikka muuttuisi.

Tietoja opettajista, jotka jo noudattavat tätä opetussuunnitelmaa löydät Suomen Ikonimaalarit ry:n kotisivuilta.

Opiskeluun liittyvä opintokirjaan  opiskelija voi saada merkinnän ikonimaalausopinnoistaan.

Opetussuunnitelman näet tästä.